Tarifa de contractació

Es calcula mensualment i varia en funció de la modalitat de contracte que s'ha triat (compra o lloguer) i de les característiques de l'equip de mesura (el determina l'Entitat subministradora).

Contracte de manteniment amb compra de l'equip de mesura d'aigua

Contracte de manteniment amb compra de l'equip de mesura d'aigua *

El contracte inclou la part proporcional de la quota de manteniment, des de la data del contracte fins a la fi de l'any natural.

Mínim Màxim
Base imponible 167,69 178,05
IVA (21%) 35,21 37,39
Total 202,90 215,44

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

Quota anual de manteniment *

Un cop finalitzat l'any natural, es facturaran anualment les successives quotes de manteniment que corresponguin a l'equip de mesura instal·lat.

Equip no preparat per telemesura (**) Equip preparat per telemesura
Base imponible 6,60 14,99
IVA (21%) 1,39 3,15
Total 7,99 18,14

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

** Equips de mesura d’aigua que actualment l'Entidad subministradora no instal·la.

Contracte de manteniment amb lloguer de l'equip de mesura d'aigua

Contracte de manteniment amb lloguer de l'equip de mesura d'aigua *

El contracte inclou la part proporcional de l'arrendament, des de la data del contracte fins a la fi de l'any natural.

Mínim Màxim
Base imponible 13,00 40,44
IVA (21%) 2,73 8,49
Total 15,73 48,93

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

Quota anual d'arrendament *

Un cop finalitzat l'any natural, es facturaran anualment les successives quotes d'arrendament que corresponguin a l'equip de mesura instal·lat.

Equip no preparat per telemesura (**) Equip preparat per telemesura
Base imponible 13,85 30,76
IVA (21%) 2,91 6,46
Total 16,76 37,22

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

** Equips de mesura d’aigua que actualment l'Entidad subministradora no instal·la.